کراس‌استافینگ

کراس‌استافینگ

کراس‌استافینگ یکی از خدمات لجستیک است که انتقال بار از یک کانتینر به کانتینر دیگر یا از یک ناوگان حمل‌‌ونقل به ناوگانی دیگر (برای مثال از کامیون به کشتی یا از کشتی به کامیون) را شامل می‌شود. این عمل در برخی مواقع، ترنس‌لودینگ (انتقال بین باری) نیز نامیده می‌شود.

قابلیت کراس‌استافینگ در مواقعی استفاده می‌شود که بار نیاز به منتقل شدن از یک ناوگان حمل‌ونقل به ناوگانی دیگر را دارد و یا امکان جابجایی محصول به طور مستقیم از کانتینر یا وسیله حمل آن وجود ندارد. برای مثال، اگر بار محصولی نیازمند حمل شدن در هر دو وسیله کشتی و کامیون را داشته باشد، کراس‌استافینگ به عمل می‌آید تا بار برای ارسال نهایی خود از کانتینر کشتی به کانتینر کامیون منتقل گردد.

این فرآیند به طور معمول شامل چند مأموریت اصلی می‌شود، که عبارتند از:

  1. انتقال بار: بار از یک کانتینر یا ناوگان حمل‌ونقل به دیگری منتقل می‌شود، این فرآیند معمولاً با استفاده از بارانداز یا سایر تجهیزات تخصصی صورت می‌گیرد.
  2. بازرسی بار: بار مورد بازرسی قرار می‌گیرد تا از اینکه در طول فرآیند انتقال آسیبی ندیده باشد و تمامی اسناد مربوطه تکمیل شده باشند، اطمینان حاصل شود.
  3. حمل و نقل: کانتینر یا وسیله نقلیه‌ای که بار را حمل می‌کند بسته به نیازهای خاص در فرآیند ارسال، معمولاً به صورت دریایی، زمینی یا هوایی به مقصد حمل می‌شود.
  4. ترخیص کالا از گمرک: تأمین‌کننده خدمات لجستیک مسئولیت مدیریت فرآیند ترخیص کالا از گمرک برای بار را بر عهده دارد و از اینکه تمامی مدارک مورد نیاز تکمیل شده و محموله برای ورود به کشور مقصد ترخیص شده است اطمینان حاصل می‌کند.

فرآیند کراس‌استافینگ می‌تواند پیچیده و زمان‌بر باشد زیرا نیازمند هماهنگی‌هایی در زمینه انتقال بار بین ناوگان‌های حمل‌ونقل و همینطور اطمینان حاصل کردن از تهیه الزامات اداری و موارد ترخیص کالا از گمرک می‌باشد. با این حال، این قابلیت می‌تواند روشی مقرون به صرفه‌ در کسب‌وکارهایی باشد که نیازمند چندین ناوگان حمل‌ونقل برای انتقال کالاهای خود هستند زیرا از نیاز به کانتینرها و وسایل نقلیه مجزا در هر مرحله از ارسال جلوگیری می‌کند.